Last edited by Fenrill
Monday, May 4, 2020 | History

2 edition of Cynllun iaith Gymraeg paratowyd dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 = found in the catalog.

Cynllun iaith Gymraeg paratowyd dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 =

North Wales Probation Service.

Cynllun iaith Gymraeg paratowyd dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 =

Welsh language scheme prepared under the Welsh Language Act 1993.

by North Wales Probation Service.

  • 369 Want to read
  • 20 Currently reading

Published by North Wales Probation Service = Gwasanaeth Prawf Gogledd Cymru in [s.l.] .
Written in English


Edition Notes

Englsh and Welsh text.

Other titlesWelsh language scheme.
The Physical Object
Pagination16,16p.
Number of Pages1616
ID Numbers
Open LibraryOL18055772M


Share this book
You might also like
No Miris Enrere (Beta)

No Miris Enrere (Beta)

Ruby under a microscope

Ruby under a microscope

Patterns of snake evolution suggested by their proteins

Patterns of snake evolution suggested by their proteins

Surname index to History of the Upper Ohio Valley, volumes I & II

Surname index to History of the Upper Ohio Valley, volumes I & II

British working class politics, 1832-1914.

British working class politics, 1832-1914.

Cambridge Ancient History.

Cambridge Ancient History.

Child day-care in the Northside Partnership area

Child day-care in the Northside Partnership area

Urbs prima in Indis

Urbs prima in Indis

Psychosomatic medicine in obstetrics and gynaecology.

Psychosomatic medicine in obstetrics and gynaecology.

Sketches for M.

Sketches for M.

Who was Shake-speare?

Who was Shake-speare?

Cynllun iaith Gymraeg paratowyd dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 = by North Wales Probation Service. Download PDF EPUB FB2

Cynnlun Iaith Gymraeg Paratowyd o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Scheme Prepared under the Welsh Language Act Welsh Development Agency ().

Welsh Language Scheme Prepared Under the Welsh Language Act Ymddiriedolaeth Iechyd Cymuned Gwynedd / Gwynedd Community Health Trust (). A ninnau’n ddosbarthwr arian y Loteri o dan Ddeddf y Loteri Genedlaethol etc (fel y’i diwygiwyd), rydym yn atebol i Ysgrifennydd Gwladol y Deyrnas Unedig ar gyfer Digidol, Diwylliant, y.

Nid oes dim yn fwy hynod am Gymru na’r Gymraeg. Mae’r iaith yn fodd i ddeall a mwynhau llenyddiaeth a diwylliant cyfoethog dros ben. y Loteri o dan Ddeddf y Loteri Genedlaethol etc.

CYM-D_1 Y Gymru Gyfoes This publication forms part of the Open University module [module code and title]. [The complete list of texts which make up this module can be found at the back (where applicable)].

Details of this and other Open University modules can be obtained from the Student Registration and Enquiry Service, The Open University, PO BoxMilton Keynes MK7 6BJ, United. Nghymru, yr Alban neu Ogledd Iwerddon, neu’r DU gyfan i osod safonau a thorri tir newydd.

Newidiodd Radio 1 er gwell gydag amserlen newydd a hyder creadigol newydd o Chris Moyles ar y sioe frecwast i Zane Lowe a thu hwnt. Bu’r ymgyrch Beat Bullying yn un o’r ffyrdd yr ymestynnodd Radio 1 ei hun a’i chynulleidfaoedd y tu hwnt i.

Argraffu a Chyhoeddi yn yr Iaith Gymraeg – Philip Henry Jones Y Gymraeg a’r Wasg Gylchgronol Huw Walters Yr Iaith Gymraeg a Newyddiaduraeth Aled Jones Yr Iaith Gymraeg ym Myd Technoleg a Gwyddoniaeth – R. Elwyn Hughes Yr Iaith Gymraeg yn Llyfrau Gleision Gareth Elwyn Jones Cyfrolau’r gyfres dan olygyddiaeth gyffredinol John Rowlands: 1.

Wynn Thomas (gol.), DiFfinio Dwy Lenyddiaeth Cymru () 2. Gerwyn Wiliams, Tir Neb () (Llyfr y Flwyddyn ; Enillydd Gwobr Goffa Ellis Griffith) 3. Paul Birt, Cerddi Alltudiaeth () 4.

Millward, Yr Arwrgerdd Gymraeg. ~adsefydlu pwer a oedd gan yr awdurdodau lleol o dan Ddeddf Iechyd y Cyhoedd i adennill costau a dynnir wrth atal niwsans statudol drwy osod arwystl ar eiddo y mae neu yr oedd ei berchennog yn gyfrifol am y niwsans reinstate a power that local authorities had under the Public Health Act to recover expenses incurred in abating.